{"content":{"big_previews":["all_tomorrows"],"preview_groups":[["return_to_monkey_island","snufkin","alba_och_landet_bortom","dune-spice-wars"]],"banner_groups":2,"scroll_banners":1,"logo_footer":"random","lead_story":"hantera_funktionarer"},"images":{"48":{"id":"48","file":"8a483b58.jpg","type":"jpg","width":"1120","height":"900","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"157":{"id":"157","file":"25115260.jpg","type":"jpg","width":"1120","height":"646","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"163":{"id":"163","file":"acffed9e.jpg","type":"jpg","width":"1120","height":"560","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"173":{"id":"173","file":"17616cc7.jpg","type":"jpg","width":"1080","height":"540","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"174":{"id":"174","file":"3fba250c.jpg","type":"jpg","width":"727","height":"487","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"175":{"id":"175","file":"c484e2f8.jpg","type":"jpg","width":"727","height":"487","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"176":{"id":"176","file":"e3bb8ad1.jpg","type":"jpg","width":"616","height":"353","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"177":{"id":"177","file":"e89d1b2f.jpg","type":"jpg","width":"1080","height":"540","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"183":{"id":"183","file":"35933619.png","type":"png","width":"1120","height":"630","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"184":{"id":"184","file":"f323fecb.jpg","type":"jpg","width":"1120","height":"630","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"185":{"id":"185","file":"9cdb122c.jpg","type":"jpg","width":"318","height":"450","format":"tall","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null},"188":{"id":"188","file":"df13fd09.jpg","type":"jpg","width":"1080","height":"540","format":"wide","focus":"5","title":null,"description":null,"source_link":null,"source_name":null}},"tags":{"122":"AMAZON","15":"annat","117":"artikelserie","118":"bakomkulisserna","86":"biohacking","13":"b\u00f6cker","104":"datorspel","123":"Dune","33":"evenemang","56":"fantasy","70":"historia","30":"hobby","77":"horror","74":"internet","72":"intervju","103":"konsolspel","100":"konst","34":"konvent","54":"lore","9":"musik","61":"nostalgi","71":"profil","18":"rollspel","121":"SAGANOMRINGEN","16":"scifi","50":"skrivande","1":"spel","78":"spelutveckling","88":"steam","25":"trailer","3":"tvserier","116":"unitinggeeks"},"stories":{"hantera_funktionarer":{"id":"47","uni":"hantera_funktionarer","big":"true","title":"N\u00f6rdevent i fokus \u2013 Arrang\u00f6rs&shy;teamet!","seo":"Andra delen i v\u00e5r artikelserie om att arrangera event.","abstract":"Andra delen i v\u00e5r artikelserie om att arrangera event.","image":"173","author":"0","text_credit":"Emma Rudstam","image_credit":null,"html":"<p>Konvent, n\u00f6rdloppisar, turneringar och geekmarknader \u00e4r bara n\u00e5gra exempel p\u00e5 n\u00f6rdevent vi \u00e4lskar att bes\u00f6ka och arrangera. F\u00f6r att uppmuntra fler awesome arrangemang har Nerdpunk Magazine i samarbete med Emma Rudstam, grundare av eventbolaget <a href=\"https:\/\/www.unitinggeeks.com\/\">Uniting Geeks<\/a>, satt ihop en artikelserie med anv\u00e4ndbara tips f\u00f6r dig som vill arra ett event.<\/p>\r\n\r\n<h2>Del tv\u00e5: Arrang\u00f6rsteamet!<\/h2>\r\n\r\n<p>Jag (Emma) har gl\u00e4djen att intervjua Nerdpunk Magazines egen Frank Oddbratt om arrang\u00f6rsteamet bakom n\u00f6rdevent. Frank har bland annat varit huvudarrang\u00f6r f\u00f6r \"PeppCon\" (2013\u20132015), \"N\u00f6rdmarknad\" (Uppsala 2015), bidragit till \"Birdie\", \"Mym\u00e4ssan\", \"KawaiiCon\", \"Confusion\", och \"AnkCon\", samt medverkat flera g\u00e5nger p\u00e5 \"N\u00e4rCon\" och \"KattCon\".<\/p>\r\n\r\n<article-image image=\"174\">Emma och Frank.<\/article-image>\r\n\r\n<p><b>Vad \u00e4r viktigast med arrang\u00f6rsteamet?<\/b><\/p>\r\n\r\n<p>N\u00e4r man arrangerar n\u00f6rdevent s\u00e5 \u00e4r det j\u00e4tteviktigt att vara beredd p\u00e5 att det inte g\u00e5r att genomf\u00f6ra ett helt felfritt event. Saker och ting kommer att g\u00e5 fel, och d\u00e5 m\u00e5ste man kunna anpassa planen och l\u00f6sa de problem som uppst\u00e5r. Du som huvudarrang\u00f6r kan inte vara \u00f6verallt hela tiden f\u00f6r att l\u00f6sa allt. D\u00e4rf\u00f6r \u00e4r ett team som \u00e4r p\u00e5litligt, tar ansvar och klurar ut l\u00f6sningar, det viktigaste f\u00f6r att skapa ett bra n\u00f6rdevent. I ett ambiti\u00f6st projekt \u00e4r det v\u00e4ldigt viktigt med personer som kan hantera konflikter och vara konstruktiva.<\/p>\r\n\r\n<p><b>Hur \u00e4r ett bra team organiserat?<\/b><\/p>\r\n\r\n<p>F\u00f6r ett st\u00f6rre event, exempelvis ett konvent, brukar det naturligt bli tre niv\u00e5er av volont\u00e4rer.<\/p>\r\n\r\n<p>P\u00e5 h\u00f6gsta niv\u00e5n finns de huvudansvariga f\u00f6r eventet: du och dina partners. Det \u00e4r ni som leder hela projektet och sk\u00f6ter saker som ekonomi, lokalbokning, kontakt med myndigheter, bidragsans\u00f6kningar, marknadsf\u00f6ring och liknande. Det \u00e4r ni som st\u00e5r f\u00f6r hela visionen, f\u00e5r med alla p\u00e5 t\u00e5get och styr allt i r\u00e4tt riktning. Ni kan ha olika favoritomr\u00e5den men alla har inblick och f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r alla ansvarsomr\u00e5den.<\/p>\r\n\r\n<p>Andra niv\u00e5n \u00e4r omr\u00e5desansvariga. De \u00e4r ocks\u00e5 v\u00e4ldigt drivna men har fokus p\u00e5 ett specifikt ansvarsomr\u00e5de med tydliga m\u00e5l och en given budget. Hur mycket de \u00e4r med och planerar innan eventet beror p\u00e5 vilket omr\u00e5de de ansvarar f\u00f6r. Till exempel beh\u00f6ver scengruppen jobba mycket innan konventet eftersom de beh\u00f6ver prata med artister, fixa utrustning och dekor och planera schema. St\u00e4dgruppen d\u00e4remot kan inte g\u00f6ra s\u00e5 mycket innan sj\u00e4lva konventet ut\u00f6ver att unders\u00f6ka lokalens krav p\u00e5 st\u00e4dning och planera storlek p\u00e5 teamet. Ibland kan en grupp ha tv\u00e5 omr\u00e5desansvariga ifall det beh\u00f6vs, exempelvis en som ansvarar f\u00f6r dagtid och en annan f\u00f6r kv\u00e4llstid.<\/p>\r\n\r\n<p>De omr\u00e5desansvariga beh\u00f6ver i sin tur funktion\u00e4rer. Funktion\u00e4rerna \u00e4r oftast inte involverade f\u00f6re eventet, utan kommer till eventet och bidrar d\u00e4r och d\u00e5. De jobbar i skift med specifika uppgifter men kan g\u00e5 iv\u00e4g och ha kul p\u00e5 konventet n\u00e4r de \u00e4r lediga.<\/p>\r\n\r\n<p>F\u00f6r ett mindre event beh\u00f6vs inte lika m\u00e5nga niv\u00e5er av volont\u00e4rer, men det \u00e4r \u00e4nd\u00e5 viktigt med en tydlig ledning och att kunna delegera ansvar till alla som \u00e4r med och vill hj\u00e4lpa till.<\/p>\r\n\r\n<p><b>Hur hittar man folk till sitt team?<\/b><\/p>\r\n\r\n<p>Konventen i Sverige \u00e4r lite som en stor omkringresande fest som arrangeras av olika personer. M\u00e5nga g\u00e5r p\u00e5 konvent genom att vara funktion\u00e4rer eftersom det \u00e4r v\u00e4ldigt kul. De \u00e4r \u00e4ven d\u00e4r f\u00f6r att umg\u00e5s med v\u00e4nner, cosplaya eller spela spel, men tycker jobbet bakom kulisserna \u00e4r roligt. Det finns m\u00e5nga som \u00e4r v\u00e4ldigt pigga p\u00e5 att vara volont\u00e4rer, men det kr\u00e4vs tv\u00e5 saker:<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>F\u00f6rtroende f\u00f6r arrang\u00f6rerna. \u00c4r de seri\u00f6sa, kan eventet bli bra?<\/li>\r\n\t<li>N\u00e5got i utbyte f\u00f6r arbetet s\u00e5som en kul upplevelse, mat, gemenskap eller en bra erfarenhet till CV:t.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n<p>Sedan hj\u00e4lper det att ha ett n\u00e4tverk. Deltar man sj\u00e4lv som volont\u00e4r p\u00e5 event l\u00e4r man k\u00e4nna andra drivna sj\u00e4lar som tycker det \u00e4r kul att arrangera och genomf\u00f6ra event. Fr\u00e5ga runt bland dem du k\u00e4nner till att b\u00f6rja med. Troligen kommer du att hitta dina partners och n\u00e5gra omr\u00e5desansvariga genom kontakter du redan har.<\/p>\r\n\r\n<p>\u00d6vriga omr\u00e5desansvariga och funktion\u00e4rer hittar du genom att annonsera p\u00e5 exempelvis n\u00e5got av Facebooks m\u00e5nga forum. Annonsen ber\u00e4ttar om eventet och vilka m\u00f6jligheter det finns att f\u00e5 vara med och hj\u00e4lpa till.<\/p>\r\n\r\n<p>Ju snabbare du kan t\u00e4cka upp de viktigaste rollerna \u2013 partners och omr\u00e5desansvariga, desto tidigare kan man ta beslut och planeringen blir l\u00e4ttare. B\u00f6rja g\u00e4rna ett \u00e5r innan eventet.<\/p>\r\n\r\n<p>Funktion\u00e4rer har inte lika stort \u00e5tagande som \u00f6vriga ansvariga och man beh\u00f6ver vanligtvis inte tills\u00e4tta de rollerna lika tidigt, eftersom de fr\u00e4mst st\u00e4ller upp i m\u00e5n av tid och ork n\u00e4r eventet v\u00e4l b\u00f6rjar n\u00e4rma sig. Enligt min erfarenhet funkar det b\u00e4st att annonsera och tills\u00e4tta funktion\u00e4rer mellan en till tre m\u00e5nader innan eventet. D\u00e5 har man f\u00f6rhoppningsvis tillr\u00e4ckligt med planering och hype i ordning f\u00f6r att ge ett bra intryck. Rekryteringen b\u00f6r inte heller ske f\u00f6r sent eftersom ni m\u00e5ste kunna best\u00e4lla eventuella T-shirts i r\u00e4tt storlekar och kanske samla lite info om allergier innan ni planerar mat till personalen.<\/p>\r\n\r\n<p>Ibland \u00e4r det en liten utmaning att kombinera olika personer med varandra i v\u00e4l fungerande grupper, speciellt om det \u00e4r m\u00e5nga ungdomar. Det \u00e4r en av anledningarna till att involvera de omr\u00e5desansvariga i beslutsfattandet g\u00e4llande rekryteringen, d\u00e5 de kan ha erfarenhet och vara bekanta med n\u00e5gra av de som ans\u00f6ker. En annan anledning \u00e4r praktikalitet, eftersom det \u00e4r sv\u00e5rt f\u00f6r n\u00e5gra f\u00e5 att f\u00f6rdela ~200 volont\u00e4rer. Man vill ju helst ha r\u00e4tt person p\u00e5 r\u00e4tt plats, men det g\u00e5r inte alltid att s\u00e4tta alla i det omr\u00e5de som de helst vill jobba inom. Det kan vara en komplicerad process att g\u00f6ra alla n\u00f6jda, var beredd p\u00e5 en del pusslande.<\/p>\r\n\r\n<p>Det \u00e4r viktigt att planera rekryterings-fasen av funktion\u00e4rer s\u00e5 att man kan ge svar p\u00e5 ans\u00f6kningar inom en rimlig tid. Och informationen de f\u00e5r m\u00e5ste var tydlig s\u00e5 att det inte blir n\u00e5gra tveksamheter. Ju b\u00e4ttre f\u00f6rberedd man \u00e4r desto smidigare g\u00e5r det. Os\u00e4kerhet minskar f\u00f6rtroendet f\u00f6r ledarskapet och skapar kaos, vilket i sin tur tenderar att s\u00e4tta tonen f\u00f6r resten av eventet och d\u00e5 tar folk inte saker och ting p\u00e5 allvar.<\/p>\r\n\r\n<p>Det \u00e4r dock inte helt enkelt att vara s\u00e5 organiserad som alla \u00f6nskar, d\u00e5 m\u00e5nga beslut \u00e4r beroende av andra personer som kanske \u00e4r upptagna f\u00f6r tillf\u00e4llet eller sj\u00e4lva v\u00e4ntar p\u00e5 besked i sin tur. Komplikationer och f\u00f6rdr\u00f6jningar har en tendens att uppst\u00e5 \u00f6verallt, och ibland kan saker vara oklara och obest\u00e4mda \u00e4nda fram till sista sekund.<\/p>\r\n\r\n<p>Varje g\u00e5ng det inte g\u00e5r att ge ett definitivt svar p\u00e5 n\u00e5got, f\u00f6rs\u00f6k att i alla fall ge en tidsram f\u00f6r n\u00e4r ett besked kan ges. Folk har generellt sett inga problem med v\u00e4ntetider eller \u00e4ndringar s\u00e5 l\u00e4nge de \u00e4r f\u00f6rberedda p\u00e5 dem, s\u00e5 det \u00e4r viktigt att hantera f\u00f6rv\u00e4ntningar.<\/p>\r\n\r\n<article-image image=\"175\">Glada funktion\u00e4rer med entusiasm och driv. (Observera att bilden \u00e4r tagen f\u00f6re eventet.)<\/article-image>\r\n\r\n<p><b>N\u00e5gra sista tips?<\/b><\/p>\r\n\r\n<p>Att vara en bra ledare inneb\u00e4r inte bara att se till att saker blir gjorda korrekt och i tid, utan \u00e4ven att lyssna och f\u00e5 alla att k\u00e4nna sig delaktiga. Det \u00e4r viktigt att uppmuntra bra id\u00e9er och initiativ, s\u00e5 ta hand om era team i alla led.<\/p>\r\n\r\n<p>F\u00f6r ett st\u00f6rre event \u00e4r det v\u00e4rt att ha en volont\u00e4ransvarig. Det \u00e4r en intern roll att ta hand om volont\u00e4rerna, s\u00e5 att folk har n\u00e5gon att v\u00e4nda sig till om de beh\u00f6ver st\u00f6d eller klaga p\u00e5 n\u00e5got. N\u00e5gon som planerar personalrummet och mat till alla. N\u00e5gon som ser till att funktion\u00e4rerna inte \u00e4r \u00f6verarbetade, samt att de har sovit och \u00e4tit.<\/p>\r\n\r\n<p>Man b\u00f6r ocks\u00e5 ha ett m\u00f6te, f\u00f6rslagsvis dagen innan eventet, med alla volont\u00e4rer. M\u00e5let \u00e4r att f\u00e5 alla p\u00e5 samma bana, s\u00e4tta f\u00f6rv\u00e4ntningar, v\u00e4lkomna och ha kul. Det \u00e4r sedan viktigt att se till att det finns bra kommunikation under hela eventet ocks\u00e5.<\/p>\r\n\r\n<p>Sist men inte minst\u2013 se till att skriva ner och samla s\u00e5 mycket feedback som m\u00f6jligt f\u00f6r att kunna utv\u00e4rdera och l\u00e4ra er fr\u00e5n olika misstag och problem. De kommer garanterat att ske, men det \u00e4r s\u00e5 man f\u00e5r erfarenhet och v\u00e4xer tillsammans som ett team, s\u00e5 se det som en resurs. Det kommer hj\u00e4lpa er att samarbeta b\u00e4ttre.<\/p>\r\n\r\n<p>Kan man g\u00e5 igenom stress och panik tillsammans och fortfarande vara sams och k\u00e4nna entusiasm efter\u00e5t s\u00e5 har man hittat ett v\u00e4ldigt bra team.<\/p>\r\n\r\n<p class=\"note\"><a href=\"https:\/\/www.nerdpunkmagazine.se\/artikel\/skaffa_sponsorer\">N\u00d6RDEVENT I FOKUS \u2013 HUR SKAFFAR MAN SPONSORER?<\/a><\/p>\r\n\t\t\r\n\t\t<p class=\"note\"><a href=\"https:\/\/www.nerdpunkmagazine.se\/artikel\/alphaspel\">N\u00d6RDEVENT I FOKUS \u2013 A OCH O F\u00d6R BUTIKER P\u00c5 SPELEVENT!<\/a><\/p>","date":"2022-02-21","expires":null,"state":"live","color_front":"#7700aa","color_back":"#ffecec","color_text":"#000000","color_fill":"#FF521D","color_stroke":"#801E00","tags":["117","33","72","34","116","118"],"images":["173","174","175"],"ad":null,"related":["skaffa_sponsorer","alphaspel"]},"skaffa_sponsorer":{"id":"43","uni":"skaffa_sponsorer","title":"N\u00f6rdevent i fokus \u2013 Hur skaffar man sponsorer?","seo":"F\u00f6rsta delen i v\u00e5r artikelserie om att arrangera event.","image":"157","text_credit":"Emma Rudstam","image_credit":"Dennis \u00d6stensson","date":"2022-01-10","color_front":"#7100aa","color_back":"#e9dccf","color_text":"#000000","relevance":"5","tags":["117","118","33","72","116"]},"alphaspel":{"id":"53","uni":"alphaspel","title":"N\u00f6rdevent i fokus \u2013 A och O f\u00f6r butiker p\u00e5 spelevent!","seo":"Tredje delen i v\u00e5r artikelserie om att arrangera event.","image":"188","text_credit":"Emma Rudstam","image_credit":"Alphaspel","date":"2022-05-02","color_front":"#FFDB80","color_back":"#212531","color_text":"#FFFFFF","relevance":"5","tags":["117","118","33","72","116"]},"all_tomorrows":{"id":"52","uni":"all_tomorrows","title":"All Tomorrows","abstract":"Det finns en m\u00e4ngd olika unika och m\u00e4rkliga kreationer g\u00f6mda i internets grumliga vatten. Men s\u00e5 pl\u00f6tsligt kommer de upp till ytan, f\u00e5r ett f\u00e5 eget liv och blir st\u00f6rre \u00e4n vad n\u00e5gon kunnat ana.","image":"185","text_credit":"Jakob Tholin","image_credit":"C.M. K\u00f6semen","date":"2022-04-09","color_front":"#7DFD90","color_back":"#122416","color_text":"#ffffff","color_fill":"#FF070B","color_stroke":"#FF9528","tags":["15","86","13","74","100","54","16"],"ad":null,"related":["rollspelet_askhem_anno_1713","the_rings_of_power"]},"rollspelet_askhem_anno_1713":{"id":"28","uni":"rollspelet_askhem_anno_1713","title":"Indie-rollspel i n\u00e4rbild \u2013 Askhem","seo":"Jon Aspeheim skrev sitt eget rollspel.","image":"48","text_credit":"Liv L\u00f6vendahl","image_credit":"Jakob Ekstedt","date":"2021-09-03","color_front":"#CC9944","color_back":"#331100","color_text":"#FFFFFF","relevance":"1","tags":["13","70","30","77","72","71","18","50","78"]},"the_rings_of_power":{"id":"45","uni":"the_rings_of_power","title":"F\u00f6rsta titten p\u00e5 Amazons TV-serie i Sagan om Ringens v\u00e4rld","seo":"Lord of the Rings: The Rings of Power \u00e4r en helt ny ber\u00e4ttelse i Tolkiens universum","image":"163","text_credit":"Frank Oddbratt","image_credit":null,"date":"2022-02-14","color_front":"#DED1BE","color_back":"#422311","color_text":"#B58F6C","relevance":"1","tags":["56","54","25","3","121","122"]},"return_to_monkey_island":{"id":"51","uni":"return_to_monkey_island","title":"Ett nytt Monkey Island \u00e4r p\u00e5 g\u00e5ng och sl\u00e4pps under 2022!","seo":"Guybrush Threepwood \u00e4r tillbaka i ett helt nytt \u00e4ventyr.","image":"184","date":"2022-04-05","text_credit":"Frank Oddbratt","image_credit":null,"color_front":"#7B49C3","color_back":"#0C2966","color_text":"#11A8F9","tags":["104","61","1","25"]},"snufkin":{"id":"50","uni":"snufkin","title":"Snufkin: Melody of Moominvalley","seo":"Ett kommande spel om Snusmumriken p\u00e5 \u00e4ventyr i Mumindalen!","image":"183","date":"2022-03-10","text_credit":"Frank Oddbratt","image_credit":null,"color_front":"#fef0be","color_back":"#adb463","color_text":"#4C2830","tags":["104","103","9","1","88","25"]},"alba_och_landet_bortom":{"id":"49","uni":"alba_och_landet_bortom","title":"Vi gl\u00e4ntar p\u00e5 d\u00f6rren till landet Bortom","seo":"B\u00f6ckerna om Alba och landet Bortom \u00e4r f\u00f6rstklassig fantastik f\u00f6r alla \u00e5ldrar","image":"177","date":"2022-03-03","text_credit":"Liv L\u00f6vendahl","image_credit":null,"color_front":"#CC2F1E","color_back":"#F5EBD8","color_text":"#362223","tags":["13","56","72","50"]},"dune-spice-wars":{"id":"48","uni":"dune-spice-wars","title":"Dune: Spice Wars \u00e5terupplivar ett 30-\u00e5rigt franchise som definierade en genre","seo":"Nytt Dune-spel blandar RTS med 4X","image":"176","date":"2022-02-24","text_credit":"Frank Oddbratt","image_credit":null,"color_front":"#592c28","color_back":"#e6ac6a","color_text":"#fcefc4","tags":["104","123","88","25","16"]}},"banners":[{"tags":[],"url":"mailto:marknad@nerdpunkmagazine.se?subject=Hej%20Nerdpunk%20Magazine%21&body=Hej%21%0A%0ADet%20h%C3%A4r%20l%C3%A5ter%20intressant%2C%20vi%20vill%20g%C3%A4rna%20veta%20mer.%0A%0A...","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/square_6.png"},{"tags":["113"],"url":"https:\/\/www.instagram.com\/teampropain\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/teampropain.png"},{"tags":["83"],"url":"https:\/\/flipperdoktorn.se\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/flipperdoktorn.jpg"},{"tags":["1","18","35","49","59","115"],"url":"https:\/\/dragonslair.se\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/dragons_lair.png"},{"tags":[],"url":"mailto:marknad@nerdpunkmagazine.se?subject=Hej%20Nerdpunk%20Magazine%21&body=Hej%21%0A%0ADet%20h%C3%A4r%20l%C3%A5ter%20intressant%2C%20vi%20vill%20g%C3%A4rna%20veta%20mer.%0A%0A...","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/square_3.png"},{"tags":["113"],"url":"https:\/\/www.instagram.com\/teampropain\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/teampropain.png"}],"tips":[],"footer":[],"search":{"type":"","query":"","stories":[]},"test":[{"tags":[],"url":"mailto:marknad@nerdpunkmagazine.se?subject=Hej%20Nerdpunk%20Magazine%21&body=Hej%21%0A%0ADet%20h%C3%A4r%20l%C3%A5ter%20intressant%2C%20vi%20vill%20g%C3%A4rna%20veta%20mer.%0A%0A...","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/square_6.png"},{"tags":["113"],"url":"https:\/\/www.instagram.com\/teampropain\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/teampropain.png"},{"tags":["83"],"url":"https:\/\/flipperdoktorn.se\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/flipperdoktorn.jpg"},{"tags":["1","18","35","49","59","115"],"url":"https:\/\/dragonslair.se\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/dragons_lair.png"},{"tags":[],"url":"mailto:marknad@nerdpunkmagazine.se?subject=Hej%20Nerdpunk%20Magazine%21&body=Hej%21%0A%0ADet%20h%C3%A4r%20l%C3%A5ter%20intressant%2C%20vi%20vill%20g%C3%A4rna%20veta%20mer.%0A%0A...","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/square_3.png"},{"tags":["113"],"url":"https:\/\/www.instagram.com\/teampropain\/","image":"https:\/\/media.nerdpunk.se\/www.nerdpunkmagazine.se\/images\/squares\/teampropain.png"}]}